skip to Main Content
MØTEPLASSEN

Møteplassen er en arena der gutter og menn kan møtes på tvers av kulturer og generasjoner for å utforske egne ressurser, tilegne seg ny kunnskap og danne nye relasjoner. Her møtes minoritetsbefolkningen og majoritetsbefolkningen ukentlig til middag og samtale om det som opptar de mest, deres livssituasjon, reflektere rundt dette og lære av andre deltakere sin kunnskap og erfaring.

Vårt arbeid preges av respekt for det enkelte menneskes egenverdi, der alle mennesker er likeverdige, i en total livssituasjon med sin familie, nettverk, helse, arbeid, kultur og verdier.

Lyst til å være med som deltaker eller frivillig? Ta kontakt på telefon 405 30 213, fyll ut kontaktskjema eller møt opp på Møteplassen. Du når oss også på e-postadressen post@forem.no ved å trykke her.

 

Sted: Norbygata 47, 0190 Oslo

Tid: 17.00 – 19.00 hver mandag og fredag (stengt på helligdager)

tools
Back To Top