skip to Main Content
MENN I FOKUS

Menn i fokus er et sted der menn og gutter med minoritetsbakgrunn kan møtes på egne premisser. Her legger de som møter opp agendaen for samlingene. Vi står for servering og innhenter foredragsholdere – etter ønske fra deltakerne. Vi legger tilrette for diskusjon i et åpent, trygt og inkluderende miljø der alle sine meninger blir hørt.

Vårt arbeid preges av respekt for det enkelte menneskes egenverdi, der alle mennesker er likeverdige, i en total livssituasjon med sin familie, nettverk, helse, arbeid, kultur og verdier.

Lyst til å være med som deltaker eller frivillig? Ta kontakt på telefon 405 30 213, fyll ut kontaktskjema eller møt opp. Du når oss også på e-postadressen post@forem.no ved å trykke her.

Prosjektet er støttet av Velferdsetaten.

Sted: Norbygata 47, 0190 Oslo

Tid: 13.30 – 16.30 på søndager.

tools
Back To Top